Maaltijdbedeling (Maaltijden, Warme maaltijden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Maaltijdbedeling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Borgloon biedt inwoners die niet instaat zijn om zelf een warme maaltijd te bereiden de mogelijkheid om beroep te doen op de dienst warme maaltijden. Deze dienst zorgt ervoor dat u gedurende de weekdagen een verse en gezonde maaltijd kunt eten. De maaltijden worden bereid in de keuken van het rusthuis Bloesemhof en tussen 11u00 en 12u30 aan huis gebracht. De maaltijd bestaat uit soep, hoofdschotel, dessert en een vieruurtje. Bij de bereiding van de maaltijd wordt er rekening gehouden met de voorkeur van de aanvrager en eventueel een dieet. De maaltijden worden geserveerd op porselein, in afgesloten boxen en blijven altijd gedurende 1 à 1,5 uur warm.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Borgloon die zelf niet meer in staat zijn om een warme maaltijd te bereiden;
 • voor:
  • bejaarden van minstens 60 jaar;
  • zieken van alle leeftijden gedurende de periode van ziekte;
  • personen met een handicap.

Aanvragen

Waar?

OCMW Borgloon - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de Dienst Warme Maaltijden aan bij de Sociale Dienst van het OCMW. Bij het begin van iedere maand ontvangt u een factuur van de maaltijden die u de vorige maand heeft ontvangen.

Bedrag?

De prijs per maaltijd is afhankelijk van het inkomen:

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • bewijzen van inkomsten bvb:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • loonbrieven van huidig inkomen;
  • tegemoetkomingen en uitkeringen;
  • enz;
 • indien nodig ofwel:
  • een attest van de FOD Sociale Zekerheid dat de handicap bewijst;
  • een getuigschrift van de behandelende arts;

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Borgloon.
Officiële benaming: Dienst warme maaltijden.
Laatste update fiche: 25/03/2009.