Thuiszorgpremie voor kinderen met een handicap (Personen met een handicap, Thuiszorg, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Thuiszorgpremie voor kinderen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het stadsbestuur van Gent verleent jaarlijks een toelage aan gezinnen voor de verzorging thuis van zwaar gehandicapte personen.

Voorwaarden

De persoon met een handicap:

 • woont op 1 januari van het jaar dat u de toelage aanvraagt in Gent
 • wordt thuis opgevoed door de aanvrager
 • is niet ouder dan 18 jaar (na die leeftijd krijgt u de toelage nog als het kind verlengd minderjarig wordt verklaard)
 • heeft recht op verhoogde kinderbijslag:
  • ofwel een invaliditeit van minstens 66% (oud stelsel verhoogde kinderbijslag)
  • ofwel een score van minimum 4 punten in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal
  • ofwel een score van minimum 6 punten in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal

Aanvragen

Waar?

Stad Gent - Dienst Sociale Voorzieningen

Hoe?

De toelage wordt aangevraagd door het invullen van een aanvraagformulier (pdf-document), dat u kan downloaden of verkrijgen bij de Dienst Sociale Voorzieningen . De aanvraag moet vergezeld zijn van het gevraagde attest of vonnis. Dit attest of vonnis kan voor verschillende jaren geldig zijn waardoor een jaarlijkse aanvraag overbodig wordt. De aanvraag kan het gehele kalenderjaar door ingediend worden.

Bedrag?

 • 100 euro per jaar
 • de premie wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest afgeleverd door het kinderbijslagfonds of door de FOD Sociale Zekerheid als bewijs van verhoogde kinderbijslag wegens mindervaliditeit
 • eventueel: kopie van het vonnis van de Rechtbank van 1ste aanleg waarbij het kind in staat van verlengde minderjarigheid wordt gesteld

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Gent - Dienst Sociale Voorzieningen - Cel Personen met een handicap.
Officiƫle benaming: Toelage thuisverzorging kinderen met een handicap.
Laatste update fiche: 08/06/2010.