Incontinentiepatiënten - toelage (Incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentiepatiënten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het stadsbestuur van Gent verleent jaarlijks een toelage aan personen met een incontinentieprobleem of een stoma.

Voorwaarden

  • u woont op 1 januari van het jaar van de aanvraag in Gent en:
  • u verblijft niet in een rust- of verzorgingstehuis of leeft niet in een gemeenschap
  • u laat het medisch attest op de keerzijde van het aanvraagformulier invullen door een dokter naar keuze

Aanvragen


Waar?

Stad Gent - Dienst Sociale Voorzieningen

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier van de website (word, 49 kB) of u vraagt het op bij de Dienst Sociale Voorzieningen.

U vult het formulier in.

Laat ook het medisch attest op de keerzijde invullen door een dokter naar keuze. Dit medisch attest kan voor hoogstens 5 jaar gelden. Daardoor hoeft u de premie niet jaarlijks aan te vragen.

U kunt de premie het gehele kalenderjaar door indienen.

Bedrag?

u ontvangt 45 euro per jaar

de premie wordt uitbetaald aan:

  • de aanvrager indien deze persoon meerderjarig is
  • de referentiepersoon van het gezin indien de aanvraag ingediend wordt voor een minderjarig gezinslid

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • ingevuld medisch attest op de keerzijde van het aanvraagformulier

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Gent - Dienst Sociale Voorzieningen - Cel Personen met een handicap.
Officiële benaming: Toelage voor personen met incontinentie.
Laatste update fiche: 19/01/2015.