Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Moorslede geeft een sociaal pedagogische toelage aan de ouders of opvoeders die verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van een gehandicapt kind.

Voorwaarden

 • de aanvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente (op 1 januari van het aanvraagjaar);
 • het kind heeft een toegekende invaliditeit van minstens 66% (65% wanneer het kind ouder is dan 25 jaar).

Aanvragen

Waar?

Gemeente Moorslede - Dienst Sociale Zaken

Hoe?

Het aanvraagformulier is te verkrijgen op de gemeente. De aanvraag moet ingediend worden tussen 1 januari en 31 december van het jaar waarvoor u de toelage wenst te verkrijgen.

Bedrag?

 • 200 euro
 • de toelage wordt slechts 1 maal per jaar toegekend.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest dat de invaliditeit bewijst:
  • ofwel afgeleverd door de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid
  • ofwel afgeleverd door een geneesheer van de dienst voor geneeskundige controle van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waarbij de ontoerekenbaarheid van het kind wordt vastgesteld
 • een verklaring op eer dat het kind al dan niet in een instelling of school verblijft (kan ook achteraf op het formulier ingevuld worden)
 • rekeningnummer waarop bedrag gestort moet worden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Moorslede.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage voor gehandicapte kinderen.
Laatste update fiche: 12/08/2011.