Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het gemeentebestuur van Beernem kent een premie toe aan de ouders van - of de persoon die zorgt voor - kinderen die verhoogde kinderbijslag ontvangen.

Voorwaarden

  • op 31 december van het lopend jaar minstens één jaar in Beernem wonen;
  • het kind met een handicap mag maximum 21 jaar oud zijn;
  • het kind met een handicap dient gerechtigd te zijn op verhoogde kinderbijslag wegens handicap op 1 januari van het aanvraagjaar.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Beernem - Dienst Bevolking

Hoe?

Het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) moet samen met een bewijs van verhoogde kinderbijslag ingediend worden voor 1 november.

Bedrag?

  • 375 euro jaarlijks per kind met een handicap waarvoor u verhoogde kinderbijslag ontvangt;
  • de premie wordt uitbetaald in de maand december .

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • aanvraagformulier (beschikbaar op de dienst bevolking of via mail aan te vragen);
  • attest van het kinderbijslagfonds of de FOD Sociale Zekerheid waaruit de verhoogde kinderbijslag blijkt.

Contacteer

Organisatie Gemeente Beernem - Dienst Bevolking
Adres Bloemendalestraat 112
8730 Beernem
Tel 050 28 91 41
Fax 050 79 04 63
Website Gemeente Beernem - website
E-mail bevolking@beernem.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Beernem.
Officiële benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 14/08/2007.