Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Bornem voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van kinderen met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Bornem;
 • het kind met de handicap:
  • is niet jonger dan 1 jaar en niet ouder dan 25 jaar;
  • heeft een handicap van minstens 66 %;
  • is niet in een internaat geplaatst en geniet geen beroepsinkomen.

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis Bornem - Dienst lokaal sociaal beleid

Hoe?

De toelage moet u jaarlijks voor 31 december aanvragen door het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige bewijsstukken op te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen. Het aanvraagformulier (pdf-document) kan u downloaden of verkrijgen bij het Sociaal Huis - Dienst lokaal sociaal beleid.

Bedrag?

175 euro per kind

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • aanvraagformulier;
 • attest van 66% handicap;
 • bewijs van verhoogde kinderbijslag of een andere tegemoetkoming aan gehandicapten van de FOD Sociale Zekerheid.

Contacteer

Organisatie Sociaal Huis Bornem, Dienst lokaal sociaal beleid
Adres Broekstraat 40
2880 Bornem
Tel 03 890 60 88
Fax 03 890 60 89
Website Gemeente Bornem - website
E-mail  sociaalhuis@bornem.be 

Openingsuren:

Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u., op woensdag ook van 17.00 tot 19.00 u. en elke namiddag ook op afspraak

 

 

 


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Bornem.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap.
Laatste update fiche: 05/01/2011.