Energielevering - Bemiddeling Lokale Adviescommissie bij afsluiting (Lokale adviescommissies (LAC), Energie, Nutsvoorzieningen, Elektriciteit, Gas) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energielevering - Bemiddeling Lokale Adviescommissie bij afsluiting

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Iedereen heeft recht op een minimumlevering aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Als u de verbruiksfacturen van uw energieleverancier niet betaalt, kan de energieleverancier uw contract wel opzeggen.

Vindt u geen nieuwe leverancier, dan komt u automatisch terecht bij de netbeheerder van uw gemeente die dan optreedt als sociale leverancier. Betaalt u ook hier de facturen niet, dan zal de sociale leverancier een budgetmeter plaatsen die u vooraf moet opladen.

Wanneer de budgetmeter voor elektriciteit leeg is, schakelt die automatisch over op de minimumlevering van 10 ampère. Als de netbeheerder ook deze minimumlevering wil stopzetten, moet hij hiervoor toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van uw gemeente.

Voorwaarden

De netbeheerder moet meestal toestemming vragen aan de Lokale Adviescommissie om u af te sluiten van elektriciteit. Hij mag de elektriciteit enkel afsluiten zonder advies te vragen in de volgende gevallen:

  • als de woning niet bewoond is
  • als u fraude heeft gepleegd en de situatie niet wilt rechtzetten
  • als de toestand onveilig is
  • als u verhuisd bent en uw verhuis niet goed geregeld hebt

Aanvragen


Waar?

Lokale Adviescommissie (LAC).

In het OCMW van elke gemeente is er een LAC, samengesteld uit vertegenwoordigers van het OCMW en van de netbeheerder en eventueel uw schuldbemiddelaar.

Hoe?

U mag zich komen verdedigen op de zitting van de Lokale Adviescommissie. Enkel als de Lokale Adviescommissie haar akkoord geeft, kan de netbeheerder de minimale levering van gas en elektriciteit stopzetten of afsluiten.

Bijkomende informatie

De contactgegevens van uw netbeheerder vindt u terug op de op de website van de VREG.

Organisatie Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Adres Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
Tel02 553 13 53
Fax02 553 13 50
Website VREG - website
E-mail info@vreg.be
Openingsuren

Contacteer het OCMW van uw gemeenteRaadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 16/07/2019.