Kabeldistributie - gemeentelijke toelage (Vrijetijdsbesteding, Teledistributie, Televisie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kabeldistributie - gemeentelijke toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Liedekerke biedt een sociale tegemoetkoming in de kostprijs van een abonnement voor kabeltelevisie voor bejaarden, personen met een handicap of personen die genieten van een leefloon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Liedekerke
  • personen met een handicap die genieten van:
   • een inkomensvervangende tegemoetkoming
   • of integratietegemoetkoming
   • of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • personen die genieten van een leefloon

Aanvragen

Waar?

Gemeente Liedekerke - Dienst Financiën

Hoe?

De tussenkomst is aan te vragen met een formulier dat u kan verkrijgen op de Dienst Financiën. De aanvraag moet voorzien zijn van de nodige bijlagen. U dient de aanvraag in na betaling van de factuur voor kabeltelevisie (per jaar of voor de 4 kwartalen).

Bedrag?

50% van de kosten van het jaarabonnement

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een kopie van het betaalbewijs van de factuur (per jaar of voor de 4 kwartalen) van Havi tv
 • personen met een handicap voegen één van de onderstaande bewijzen toe:
  • een kopie van de betaalstrook van de inkomensvervangende tegemoetkoming
  • of een kopie van de integratietegemoetkoming
  • of een kopie van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor januari
 • personen die genieten van het leefloon voegen toe:
  • een bewijs van het OCMW waaruit blijkt dat men op 1 januari het leefloon genoot

Contacteer

Organisatie    Gemeente Liedekerke ? Dienst Financiën
Adres Opperstraat 31
1770 Liedekerke
Tel 053 64 55 41
Fax 053 64 55 09
Website Gemeente Liedekerke - website
E-mail financien@liedekerke.be
Openingsuren    elke werkdag van 08u30 tot 12u00
woensdag van 14u00 tot 16u00
donderdag van 18u00 tot 20u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Liedekerke.
Officiële benaming: Gemeentelijke sociale tegemoetkoming abonnement kabeltelevisie.
Laatste update fiche: 28/08/2007.