Successierechten - Vermindering voor personen met een handicap (Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Successierechten - Vermindering voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen met een handicap krijgen een vrijstelling van de erfbelasting (abattement) op een deel van de waarde van hun aandeel in de de nalatenschap. Deze vrijgestelde som bestaat uit een basisbedrag dat wordt vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt. 

Voorwaarden

Uw handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar en u moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • door een lichamelijke of psychische handicap is uw verdienvermogen verminderd tot 1/3de of minder van wat een persoon zonder handicap kan verdienen
  • u heeft een volledig gebrek aan zelfredzaamheid of een vermindering ervan van tenminste 9 punten
  • u bent als arbeidsongeschikt erkend en na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid als invalide door het RIZIV erkend. Ook hier dient het verdienvermogen 1/3 of minder te zijn.
  • u bent door een administratieve of gerechtelijke beslissing voor tenminste 66% blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard

Aanvragen


Hoe?

Als u denkt in aanmerking te komen voor de vrijstelling, dan kunt u dit aankruisen op het aangifteformulier nalatenschap, onder de rubriek 'Gunstregelingen' ,bij abattement voor een persoon met een handicap.

Als de erfopvolger in het Vlaamse Gewest woont, moet geen attest van handicap toegevoegd worden. In Wallonië of Brussel gedomicilieerde erfopvolgers dienen hun recht op het abattement te bewijzen door voorlegging van een geldig invaliditeitsattest.

Bent u vergeten om dit aan te geven op het aangifteformulier van de nalatenschap, dan kunt u de vrijstelling nadien nog bekomen door een bezwaar in te dienen.

Bedrag?

Het bedrag van de vrijgestelde som is afhankelijk van de leeftijd van de persoon met een handicap.

U start met een basisbedrag:

  • ofwel het basisbedrag bij verkrijging in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden: 3.000 euro
  • ofwel het basisbedrag bij verkrijging tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden:
    1.000 euro

Dat basisbedrag wordt vermenigvuldigd met een cijfer dat verschilt naargelang de leeftijd:

Leeftijd persoon met een handicap Cijfer waarmee basisbedrag wordt vermenigvuldigd
Jonger dan 20 jaar 18
Van 21 tot 30 jaar 17
Van 31 tot 40 jaar 16
Van 41 tot 50 jaar 14
Van 51 tot 55 jaar 13
Van 56 tot 60 jaar 11
Van 61 tot 65 jaar9,5
Van 66 tot 70 jaar 8
Van 71 tot 75 jaar6
Van 76 tot 80 jaar 4
Vanaf 81 jaar

2

Contacteer

Organisatie Vlaamse Belastingsdienst
Adres Provincie Oost-Vlaanderen
Vaartstraat 16, 9300 Aalst

Provincie Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Provincie Antwerpen
Copernicuslaan 40, 2018 Antwerpen

Provincie West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge

Provincie Limburg
Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Vlaanderen
Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
Tel 1700
Website http://belastingen.vlaanderen.be
E-mail http://belastingen.vlaanderen.be/email

Laatste update fiche: 04/09/2020.