Kinderbijslag - Toeslag voor kinderen met een handicap (Kinderbijslag, Kinderen, Gezinnen, Kinderbijslagfonds) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderbijslag - Toeslag voor kinderen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De toeslag voor kinderen met een handicap is een bijkomende toeslag voor ouders van een kind tussen 0 en 21 jaar met een handicap.

Voorwaarden

De handicap of aandoening van het kind wordt beoordeeld op basis van drie pijlers:

  1. de gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak
  2. de gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging…)
  3. de gevolgen voor de familiale omgeving (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassingen leefomgeving…)

De arts kent aan iedere pijler punten toe. Het kind heeft recht op de toeslag als het:

  • ofwel minstens 6 punten behaalt voor de drie pijlers samen
  • ofwel minstens 4 punten behaalt voor de eerste pijler

Aanvragen


Waar?

Bij uw kinderbijslagfonds

Hoe?

Neem contact op met uw kinderbijslagfonds. Het fonds stuurt uw aanvraag door naar de FOD Sociale Zekerheid die u op zijn beurt een brief stuurt met richtlijnen om online, via MyHandicap, een formulier in te vullen. Daarvoor heeft u uw elektronische identiteitskaart en pincode nodig. U kan het formulier ook laten invullen door uw ziekenfonds of door een sociaal assistent bij de gemeente of het OCMW. Daarvoor hoeft u uw pincode niet te kennen.

Op basis van de gegevens in dat formulier zal de FOD Sociale Zekerheid:

  • de handicap van uw kind evalueren
  • uw kind uitnodigen voor een medisch onderzoek waarbij een arts de handicap aan de hand van vastgelegde criteria bepaalt

De arts deelt zijn beslissing mee aan het gezin en het kinderbijslagfonds. De toeslag wordt betaald vanaf de datum die op de beslissing vermeld is.

Bedrag?

* minder dan 6 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler

80,75 euro
* 6-8 punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler

107,55 euro
* 6-8 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler

414,28 euro
* 9-11 punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler

250,97 euro
* 9-11 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler

414,28 euro
* 12-14 punten in totaal

414,28 euro
* 15-17 punten in totaal

471,07 euro
* 18-20 punten in totaal

504,71 euro
* meer dan 20 punten in totaal

538,36 euro

(maandbedragen geldig op 1 juli 2017)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • eventueel pincode van uw identiteitskaart (voor de aanvraag via MyHandicap)

Bijkomende informatie

Uw kind heeft recht op de toeslag zolang de beslissing van de arts van de FOD Sociale Zekerheid geldt.

Als uw kind begint te werken, breng dan zo snel mogelijk het kinderbijslagfonds op de hoogte. De medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid zal beslissen of de handicap of aandoening opnieuw geëvalueerd moet worden.

Contacteer

Het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten. Het fonds stuurt uw aanvraag door naar de FOD Sociale Zekerheid en die bezorgt u de nodige formulieren.

Voor meer informatie kan u terecht bij

OrganisatieFederaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
AdresTrierstraat 9
1000 Brussel
Tel02 237 21 11 of 0800 94 434
Fax02 237 24 70
WebsiteFederaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
E-mailinfo.bemiddeling@famifed.be
Laatste update fiche: 17/07/2019.