Milieubelasting - terugbetaling (Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Milieubelasting - terugbetaling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Liedekerke biedt een sociale tegemoetkoming bij de milieubelasting voor bejaarden, personen met een handicap of personen die genieten van een leefloon. De tegemoetkoming kan een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke milieubelasting bedragen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Liedekerke:
 • senioren die in een rust- of verzorgingstehuis verblijven
 • gepensioneerden die bij hun kinderen of kleinkinderen wonen
 • personen met een handicap die genieten van:
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • of integratietegemoetkoming
  • of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • personen die genieten van een leefloon

Aanvragen

Waar?

Gemeente Liedekerke - Dienst Financiën

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen op de Dienst Financiën. Dit formulier dient u samen met de gevraagde attesten in op de website van de gemeente.

Bedrag?

 • 50 euro voor:
  • senioren die in een rust- of verzorgingstehuis verblijven
  • gepensioneerden die bij hun kinderen of kleinkinderen wonen
 • 25 euro voor:
  • personen met een handicap
  • personen die genieten van een leefloon

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een kopie van het betaalbewijs van de gemeentelijke milieubelasting van het laatste aanslagjaar
 • senioren die in een rust- of verzorgingstehuis verblijven voegen toe:
  • een bewijs van een rust- of verzorgingstehuis waaruit blijkt dat u op 1 januari van het aanslagjaar daar verbleef
 • gepensioneerde alleenstaanden die bij hun kinderen of kleinkinderen inwonen voegen toe:
  • een bewijs van woonst waaruit blijkt dat u op 1 januari van het aanslagjaar inwoonde bij uw kind of kleinkind
 • personen met een handicap voegen één van de onderstaande bewijzen toe:
  • een kopie van de betaalstrook van de inkomensvervangende tegemoetkoming
  • of een kopie van de integratietegemoetkoming
  • of een kopie van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor januari
 • personen die genieten van het leefloon voegen toe:
  • een bewijs van het OCMW waaruit blijkt dat men op 1 januari het leefloon genoot

Contacteer

Organisatie Gemeente Liedekerke - Dienst Financiën
Adres Opperstraat 31
1770 Liedekerke
Tel 053 64 55 41
Fax 053 64 55 09
Website Gemeente Liedekerke - website
E-mail financien@liedekerke.be
Openingsuren elke werkdag van 08u30 tot 12u00
woensdag van 14u00 tot 16u00
donderdag van 18u00 tot 20u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Liedekerke.
Officiële benaming: Gemeentelijke sociale tegemoetkoming voor milieubelasting.
Laatste update fiche: 28/08/2007.