Milieubelasting - terugbetaling (Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Milieubelasting - terugbetaling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Borgloon biedt sommige van haar inwoners een gedeeltelijke terugbetaling van de belastingen op het milieu.

Voorwaarden

Aan volgende gezinnen wordt teruggave verleend waarvan de referentiepersoon of echtgeno(o)t(e) en/of levenspartner op 1 januari van het belastingsjaar:

  • een verhoogde verzekeringstegemoetkoming ontvangt (WIGW-stelsel)
  • gerechtigde is op het bestaansminimum of steun ontvangt van een OCMW, geheel of gedeeltelijk ten last genomen door de federale staat
  • gerechtigde is op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het recht op rentebijslag behoudt of gerechtigde is op de inkomensgarantie voor ouderen
  • gerechtigde is op een tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • minstens 3 kinderen ten laste heeft. Voor de kinderen die niet meer schoolplichtig zijn kan het ten laste hebben bewezen worden door allerhande middelen (schoolattest, attest leersecretariaat?)
  • ten minste 1 kind ten laste heeft, met een handicap van minstens 66%
  • ten minste 50 jaar is en ten minste één jaar de hoedanigheid van volledig werkloze, als bedoeld in de werkloosheidsreglementering

De belasting moet eerst betaald worden voordat de stad de terugbetaling kan verwerken

Aanvragen

Waar?

Stad Borgloon - Financiële Dienst

Hoe?

U vraagt de tussenkomst binnen de 2 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet van de belastingen aan -uiterlijk op 12 december- met een formulier dat ter beschikking is op de Financiële Dienst.

Bedrag?

20 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het aanvraagformulier
  • een attest dat bewijst dat u aan de bovenstaande voorwaarden beantwoord

Contacteer

Organisatie Stad Borgloon - Financiële Dienst
Adres Administratief Centrum
Speelhof 10
3840 Borgloon
Tel 012 67 36 78/79/80/81/04
Fax 012 67 36 74
Website Stad Borgloon - website
E-mail hilde.thonon@borgloon.be of marc.olislagers@borgloon.be of myrese.lowette@borgloon.be of kathleen.renaers@borgloon.be of sigrid.bonneux@borgloon.be
Openingsuren maandag van 09u00 tot 12u00
dinsdag van 14u00 tot 19u00
woensdag en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00
vrijdag van 09u00 tot 12u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Borgloon.
Officiële benaming: Gedeeltelijke teruggave van de belasting op het milieu.
Laatste update fiche: 24/10/2007.