Milieu - tussenkomst in de milieubelasting (Belastingen, Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Milieu - tussenkomst in de milieubelasting

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Gooik biedt een terugbetaling van de belasting op het weghalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen aan bepaalde bevolkingscategorieën.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Gooik
  • personen die genieten van een leefloon
  • personen die genieten van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • personen die genieten van een inkomensgarantie voor ouderen
  • personen in budgetbeheer
  • vluchtelingen die steun genieten van het OCMW

Aanvragen

Waar?

Gemeente Gooik

Hoe?

U moet de terugbetaling aanvragen bij het gemeentebestuur voor 31 maart van het volgende dienstjaar.

Bedrag?

 • 30 euro voor een gezin
 • 15 euro voor een alleenstaande

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het betalingsbewijs van de (milieu)belasting
 • een attest dat bewijst dat u behoort tot één van de onderstaande categorieën:
  • personen die genieten van een leefloon
  • personen die genieten van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • personen die genieten van een inkomensgarantie voor ouderen
  • personen in budgetbeheer
  • vluchtelingen die steun genieten van het OCMW

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Gooik.
Officiële benaming: Terugbetaling van de milieubelasting.
Laatste update fiche: 09/03/2010.