Palliatief verlof (Mantelzorg, Palliatieve zorg, Tewerkstelling, Familiale hulp, Palliatieve thuiszorg, Loopbaanonderbreking) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Palliatief verlof

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan een ongeneeslijk zieke, terminale patiënt, kunt u palliatief verlof nemen. Tijdens uw palliatief verlof kunt u:

 • ofwel helemaal niet werken
 • ofwel halftijds werken
 • ofwel 4/5 werken

Tijdens uw verlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Mogelijk hebt u daarnaast ook nog recht op een aanmoedigingspremie.

Voorwaarden

 • de patiënt hoeft geen gezins- of familielid te zijn
 • het palliatief verlof duurt één maand
 • u kunt de periode twee keer met een maand verlengen als u een nieuw attest voorlegt
 • uw werkgever hoeft u geen toestemming te geven en mag u het palliatief verlof niet weigeren
 • vanaf de datum van uw aanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag
 • u moet een attest van de behandelende geneesheer van de patiënt voorleggen dat verklaart dat u bereid bent palliatieve zorgen te verstrekken

Meer informatie vindt u op de website van de RVA of bij uw plaatselijk RVA-kantoor.

Aanvragen


Waar?

 • het verlof: bij uw werkgever of administratie
 • de onderbrekingsuitkering: bij de RVA

Hoe?

Als de patiënt overlijdt vóór het einde van uw verlof, kunt u in verlof blijven tot de voorziene datum of al vroeger weer beginnen te werken.

Bedrag?

Netto bedrag uitkering jonger dan 50 jaar 50 jaar of ouder
Volledige onderbreking 735,64 euro 735,64 euro

Vermindering tot halftijds


339,09 euro

467,94 euro (1)

457,14 euro


Vermindering tot 4/5

115,03 euro
154,69 euro (2)

187,18 euro (1)

172,56 euro

(1) Als u uitsluitend samenwoont met minstens één kind ten laste, onder wie een kind dat jonger is dan 18 jaar

(2) Als u uitsluitend samenwoont met minstens één kind ten laste, ongeacht de leeftijd van het kind

(bedragen geldig vanaf 1 juni 2017)

Bijkomende informatie

Lees de brochure Focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Contacteer

Organisatie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, dienst Info Loopbaanonderbreking
Adres Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel 02 515 45 80
Website RVA - website - loopbaanonderbreking voor palliatief verlof
RVA in je buurt

Laatste update fiche: 14/07/2017.