Persoonlijke-assistentiebudget (Personen met een handicap, Invaliden, Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB), Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Persoonlijke-assistentiebudget

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een toelage die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

Met het PAB werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever.

De assistent voert allerlei taken voor u uit en helpt uw kind in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld met:

  • lichamelijke taken (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten)
  • verplaatsingen (bijvoorbeeld naar school gaan)
  • dagactiviteiten (bijvoorbeeld uitstappen)
  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van u of van uw kind (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.)

De hulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als organisatorische aard zijn. Helpt de assistent op school, dan mag de hulp enkel praktisch of organisatorisch zijn.

U vindt alle informatie over de procedure en de voorwaarden op de website van het VAPH onder de rubriek persoonlijke-assistentiebudget.

Voorwaarden

  • uw kind is minderjarig
  • uw kind heeft een handicap

Aanvragen

Waar?

De intersectorale toegangspoort (ITP)

Hoe?

  • u neemt contact op met een multidisciplinair team erkend door het agentschap Jongerenwelzijn. U vindt ze terug via de website van het agentschap Jongerenwelzijn. Zij worden uw contactpersoon-aanmelder
  • samen met uw contactpersoon-aanmelder vult u het aanmeldingsdocument (A-document) in
  • uw contactpersoon-aanmelder bezorgt het document aan de intersectorale toegangspoort en volgt samen met u het hele verloop van de procedure op

Bedrag?

De geïndexeerde bedragen van de toelage vindt u op de website van het VAPH.

Bijkomende informatie
Laatste update fiche: 19/07/2019.