Kankerpatiënten - Kankerfonds (Kanker) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kankerpatiënten - Kankerfonds

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Verschillende instanties in ons land bieden financiële steun aan mensen met kanker (ziekenfonds, OCMW, overheid...). Toch zijn er nog veel kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de eigen opleg (de remgelden) een zware belasting vormt voor hun veeleer beperkt inkomen. Het Kankerfonds is een initiatief van Kom op tegen Kanker (KOTK) en kan mogelijks een tegemoetkoming uitkeren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker, wordt rekening gehouden met een aantal elementen:

Inkomensgrenzen

De netto-inkomsten mogen per maand niet hoger zijn dan:
 • voor een alleenstaande: 1.787 euro
 • voor een koppel: 2.323 euro

Per kind ten laste wordt dit bedrag verhoogd met 536 euro (bedragen geldig van 1 april 2019 tot 31 maart 2020).

Kwaadaardige aandoening

Op het medisch attest dat de behandelende arts invult en ondertekent en dat als verplicht bewijsstuk bij het dossier moet worden toegevoegd, moet worden dat het om een kwaadaardige aandoening gaat. Het is belangrijk dat de soort kanker met de ICD-9-code wordt aangegeven, samen met de datum van diagnose en het type behandeling.

Er zijn enkele uitzonderingen als er geen sprake is van kanker. Sommige aandoeningen worden immers kanker als men niet zou ingrijpen of worden door hun levensbedreigende karakter ook met een kankertherapie behandeld. Het gaat over polyposis coli, mensen belast met BRCA-gen, anaplastische anemie, sommige immuunziektes, dysplasieën, carcinoom in situ, enz.
Ook kosten voor borstreconstructie als het invriezen van zaadcellen komen in aanmerking.

Domicilie

De patiënt moet gedomicilieerd zijn in het Vlaams of Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Nationaliteit

Kankerpatiënten die niet de Belgische nationaliteit bezitten, komen ook in aanmerking voor een dossier bij het Kankerfonds als ze in het wachtregister of in het vreemdelingenregister voor (on)bepaalde duur zijn ingeschreven, en als ze ook in regel zijn met de verplichte ziekteverzekering (ziekenfonds) én gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of Brussel.

Ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds is verplicht om een aanvraag bij het Kankerfonds te kunnen doen.

Bedrag

De financiële steun van het Kankerfonds is eenmalig en bedraagt minimum 250 euro en maximum 1750 euro.

Aanvragen


Waar?

De patiënt kan de steun niet zelf aanvragen. Alleen sociale diensten van ziekenhuis, mutualiteit, OCMW, CAW, sociaal huis, thuiszorgorganisatie, gemeente, bedrijf... vragen aan.

Hoe?

Aanvragen kan via de website http://www.kankerfonds.be/ (enkel toegankelijk met een wachtwoord). Voor vragen over de toegang tot deze website en andere vragen kunt u terecht bij de helpdesk van het Kankerfonds, tel 078 15 07 02 of mail kankerfonds@komoptegenkanker.be.

Bedrag?

De financiële steun wordt eenmaal per jaar toegekend. Het minimum uitgekeerde bedrag is 250 euro op jaarbasis, het maximumbedrag 1.750 euro.

Er wordt voor de grootte van de steun rekening gehouden met de medische kosten, het bezit van een woning of hypothecaire lasten en met de vaste maandelijkse uitgaven.

Meebrengen

 • gezinssamenstelling: uittreksel bevolkingsregister + (indien van toepassing) akte van overlijden of overlijdensbericht
 • inkomsten (zo recent mogelijk): alle inkomsten van inwonende gezinsleden te bewijzen met pensioenstrook, loonfiche, ziekte-uitkering, rekeninguittreksel
 • woning: bewijs niet-geïndexeerde kadastraal inkomen, hypothecaire aflossing, huishuur...
 • medische uitgaven:
  • kopieën van ziekenhuisfacturen (opnames en ambulante kosten)
  • alle andere medische kosten zoals consultaties, labkosten, vervoerskosten, kosten paramedici... (bij voorkeur overzichtsstaat, te verkrijgen bij het ziekenfonds)
  • overzichtsstaat geneesmiddelen (te verkrijgen bij de apotheker)
  • facturen thuiszorg (gezinszorg, huur medisch materiaal...)
 • medisch attest: het bijgevoegde medisch attest dient de datum van diagnose te vermelden (bij eerste aanvraag). Het moet om een kwaadaardige aandoening gaan
 • andere bewijsstukken:
  • tussenkomst hospitalisatieverzekering
  • MAF-gegevens aan de hand van print ziekenfonds (persoonlijke teller + gezinsteller. Indien de kosten over twee kalenderjaren lopen de beide MAF-tellers toevoegen)
 • vaste maandelijkse uitgaven: enkel studiekosten, leningen, medische schulden, medische kosten voor andere gezinsleden te bewijzen aan de hand van kopieën

Contacteer

Organisatie Kom op tegen Kanker
Psychosociale Dienst
Adres Koningsstraat 217
1210 Brussel
Tel 078 15 07 02
Fax
Website Kankerfonds - Kom op tegen Kanker
E-mail kankerfonds@komoptegenkanker.be

Laatste update fiche: 03/04/2019.