Personenalarmsysteem (Personenalarmsysteem) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenalarmsysteem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Genk komt tussen in de kosten voor het plaatsen van personenalarmsysteem. Voor alleenwonende personen, ouderen, personen met een handicap, ... die een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld vallen of onwel worden, kan het een geruststellend en veilig gevoel geven te weten dat men dag en nacht, zeven dagen per week deskundige hulp kan inschakelen door een druk op de knop van het halszendertje.

Het personenalarmsysteem bestaat uit een draadloos zendertje met drukknop en een alarmtoestel dat op het elektriciteits- en telefoonnet wordt aangesloten. Bij een druk op de knop krijgt men contact met de permanent bemande centrale van het Wit-Gele Kruis te Genk of Thuisverpleging De Voorzorg te Hasselt. Via de spreek-luisterverbinding en de gegevens op het computerscherm kan de verpleegkundige in de centrale uitmaken wie ter plaatse gestuurd moet worden: de door de gebruiker opgegeven vrijwilligers (familie, buren, vrienden,...) al of niet vergezeld van professionele hulpverleners (huisarts, ziekenwagen,...). Voorwaarde voor een optimale zekerheid is dat het zendertje dag en nacht gedragen wordt, ook in de tuin en zelfs onder de douche.

Voorwaarden

Voor elke inwoner van de stad Genk die een personenalarmtoestel laat plaatsen via het Wit-Gele Kruis of Thuisverpleging De Voorzorg.

Aanvragen

Waar?

OCMW Genk

Hoe?

De tussenkomst wordt automatisch afgetrokken van uw eerste factuur.

Bedrag?

37 euro

Meebrengen

  • het aanvraagformulier;
  • attest van gezinssamenstelling en graad van verwantschap;
  • bewijs van inkomsten van de oudere (WIGW- zegel indien gerechtigd en de laatst aanvaarde belastingaangifte);
  • attest dat de zorgbehoevendheid bewijst.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiƫle benaming: Personenalarmsystemen.
Laatste update fiche: 21/11/2007.