Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De mantelzorgtoelage is een financiële toelage die de mantelzorger ontvangt als waardering voor zijn dagdagelijkse inzet in de thuissituatie van de zorgbehoevende. Het Sociaal Huis van Diksmuide erkent hiermee het belang van de mantelzorg als aanvullende zorg en wil deze zorg stimuleren zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk in zijn omgeving kan blijven wonen. 

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • op datum van aanvraag de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben
 • gedomicilieerd zijn in Diksmuide op het moment van de aanvraag
 • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanuit de mutualiteit (de "ééntjes" op de klevers van de mutualiteit)
 • niet in een residentiële voorziening verblijven
 • ofwel een erkenning bezitten van minstens 80% invaliditeit (of 12 punten) van het FOD Sociale zekerheid 
 • ofwel een Vlaamse zorgverzekering ontvangen
 • per zorgbehoevende persoon kan slechts één mantelzorger het recht op een mantelzorgtoelage openen

De mantelzorger moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • op datum van de aanvraag de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en niet verlengd minderjarig verklaard zijn op het moment van de aanvraag
 • gedomicilieerd zijn in Diksmuide op het moment van de aanvraag
 • zelf niet in het bezit zijn van een erkenning van minstens 80% (of 12 punten) van het FOD Sociale zekerheid
 • dagelijks en onbezoldigd instaan voor een kwalitatieve thuiszorg van de zorgbehoevende
 • per zorgbehoevende kan één premie bekomen worden
 • per adres kan maar één verzorgde een premie ontvangen

Aanvragen


Waar?

Sociaal Huis Diksmuide

Hoe?

 • u downloadt het aanvraagformulier op www.diksmuide.be
 • u bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan het Sociaal Huis

Bedrag?

40 euro per maand

Meebrengen

 • U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier samen met volgende documenten aan het Sociaal Huis:
  • een klevertje van de mutualiteit van de zorgbehoevende persoon
  • een attest van de periode van goedkeuring van de premie indien de zorgbehoevende persoon een mantel- en thuiszorgpremie ontvangt
  • een kopie van de identiteitskaart indien de zorgbehoevende persoon geen handtekening kan plaatsen

  Contacteer  De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Diksmuide.
  Officiële benaming: Stedelijke Mantelzorgtoelage.
  Laatste update fiche: 10/03/2017.