Personenalarmsysteem (Personenalarmsysteem) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenalarmsysteem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Knokke-Heist biedt een tussenkomst in de huurkosten van een personenalarmsysteem. Een personenalarmsysteem laat toe dat een persoon, bijvoorbeeld een zelfstandig wonende bejaarde, in geval van nood een signaal zendt naar een noodcentrale. Het signaal wordt via de telefoonlijn verzonden. Dit gebeurt met een zendertje dat de bejaarde altijd bij zich heeft, of om de hals heeft hangen. Het is bedoeld om in de nabijheid van de eigen woning te gebruiken.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de stad Knokke-Heist;
  • u krijgt de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest.

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis Knokke-Heist

Hoe?

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend voor 15 november van het vorige werkjaar op het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit formulier is telefonisch of per e-mail op te vragen.

Bedrag?

  • de gemeentelijke premie bedraagt 50% van de provinciale tussenkomst;
  • het totale bedrag aan toelages en premies mag niet hoger zijn dan de kost van de huur van het personenalarmsysteem.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het bewijs van betaling van de provinciale tussenkomst voor de bovenstaande periode
  • een bewijs van betaling van de huur van het personenalarmsysteem aan het OCMW of het ziekenfonds
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister wordt vanuit het sociaal huis opgevraagd

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Knokke-Heist.
Officiƫle benaming: Tussenkomst kosten personenalarmsysteem voor bejaarden, langdurig zieken en personen met handicap.
Laatste update fiche: 31/05/2010.