Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Schilde biedt een mantelzorgtoelage aan personen die een zorgbehoevend familielid, bijvoorbeeld een bejaarde, thuis gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet het moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende woont in Schilde en:
  • is minstens 65 jaar, gehuwden moeten beiden 65 jaar zijn
  • kan door ziekte, ongeval, handicap, leeftijd onmogelijk zelfstandig wonen U bewijst dit met een attest van uw geneesheer en een sociaal verslag van het OCMW van de gemeente Schilde
  • het te indexeren jaarvermogen van de bejaarde bedraagt
   • ofwel voor een alleenstaande hoogstens 14.339,94 euro bruto
   • ofwel voor een echtpaar hoogstens 16.994,48 euro bruto, deze bedragen zijn gelijk aan de bedragen van de ziekenfondsen om te kunnen genieten van de voorkeursregeling
 • de mantelzorger en de zorgbehoevende wonen op hetzelfde adres

Aanvragen

Waar?

OCMW Schilde - Mantelzorg

Hoe?

U vraagt een aanvraagformulier bij de dienst Mantelzorg van het OCMW Schilde.

U dient dit samen met de nodige documenten in bij het OCMW.

Wanneer u vorig jaar deze toelage hebt ontvangen, stuurt het OCMW u een verklaring waarmee u kunt bevestigen dat uw situatie niet veranderd is ten opzichte van vorig jaar.

U ondertekent dit document en dient het in bij het OCMW.

Wanneer uw situatie is gewijzigd dient u bij het OCMW de nodige attesten in om dit te bewijzen.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt:

 • 747,48 euro per jaar voor de verzorging van één zorgbehoevende
 • 1.121,23  euro per jaar voor de verzorging van twee zorgbehoevenden

(bedragen geldig op 1 januari 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest van een geneesheer over de mate van zorgbehoefte
 • een sociaal verslag van het OCMW van Schilde over de mate van zorgbehoefte
 • een klever van de mutualiteit of bewijs van inkomen
 • uittreksel uit het bevolkingsregister

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal huis Schilde.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 18/04/2012.