Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Herent biedt een mantelzorgtoelage aan gezinnen of personen die vrijwillig en onbezoldigd bijstand of verzorging verstrekken aan een bejaarde, minder vermogende en zwaar zorgbehoevende persoon. De toelage is een erkenning voor hun inzet en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende is minstens 60 jaar;
 • de zorgbehoevende mag niet over een inkomen beschikken dat meer is dan 1,75 maal het leefloon of:
  • niet hoger dan 752 euro per maand voor samenwonenden;
  • niet hoger dan 1128 euro per maand voor een alleenstaande;
  • niet hoger dan 1504 euro per maand voor een persoon met een gezin ten laste.
  (het leefloon per maand van 2006 bedraagt voor een samenwonende 429,66 euro, voor een alleenstaande 644,48 euro en voor een persoon met gezin ten laste 859,31 euro)
de mantelzorgtoelage wordt toegekend:
 • aan de gehuwde of samenwonende partner van de zorgbehoevende en voor andere inwonende personen op grond van:
  • de zorgcheque die toegekend wordt in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering.
 • aan een niet inwonende mantelzorger van de zorgbehoevende op grond van:
  • de zorgcheque die toegekend wordt in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering;
  • en op voorwaarde dat de verstrekte thuisverzorging een voldoende graad van engagement inhoudt van de mantelzorger tegenover de zorgbehoevende.
 • er wordt een zorgenplan opgesteld door een arts, de mantelzorger en ten minste een professionele hulpverlener, dat jaarlijks wordt geëvalueerd om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Herent - Dienst Gezinszorg

Hoe?

U kan de toelage aanvragen bij de Dienst Gezinszorg van het OCMW Herent.

Bedrag?

 • 50 euro per maand indien één persoon wordt verzorgd;
 • 75 euro per maand indien meerdere personen in hetzelfde gezin of samenlevingsverband worden verzorgd.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • de verklaring dat zorgbehoevende geniet van de Vlaamse zorgverzekering;
 • een bewijs van het huidig (gezins)inkomen van de zorgbehoevende:
  • laatste aanslagbiljet;
  • bewijs van actuele inkomsten.

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Herent
Adres Van Bladelstraat 47
3020 Herent
Tel 016 29 88 50
Website OCMW Herent - Website
E-mail Contactformulier - OCMW Herent


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Herent.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 23/08/2007.