Personenalarmsysteem (Personenalarmsysteem) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenalarmsysteem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Herent biedt een personenalarmsysteem aan. Een personenalarmsysteem laat toe dat een persoon, bijvoorbeeld een zelfstandig wonende bejaarde, in geval van nood een signaal zendt naar een noodcentrale. Dit gebeurt met een zendertje dat de bejaarde altijd bij zich heeft, of om de hals heeft hangen. Het is bedoeld om in de nabijheid van de eigen woning te gebruiken.

Het personenalarmsysteem verstuurt het signaal via de telefoonlijn naar een alarmcentrale, voor Herent is dit het Wit -Gele Kruis van Limburg. De verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis Limburg waarschuwt dan een contactpersoon (familielid, buur, vriend,?.) die ter plaatse gaat kijken en de nodige hulp biedt.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Herent;
  • voor personen die een noodhulpsysteem kunnen gebruiken, bijvoorbeeld:
    • personen die alleen wonen;
    • ouderen;
    • personen die het risico lopen te vallen;
    • personen met hartproblemen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Herent - Dienst Gezinszorg

Hoe?

U kan een personenalarmsysteem telefonisch of via e-mail aanvragen bij de Dienst Gezinszorg van het OCMW Herent, of u kan iemand uit uw directe omgeving een huisbezoek laten aanvragen bij de Dienst Gezinszorg.

Bedrag?

De huurprijs van deze toestellen is afhankelijk van het maandelijkse inkomen van de aanvrager. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt de bijdrageschalen.

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Herent
Adres Van Bladelstraat 47
3020 Herent
Tel 016 29 88 50
Website OCMW Herent - Website
E-mail Contactformulier - OCMW Herent


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Herent.
Officiƫle benaming: Personenalarmsysteem.
Laatste update fiche: 23/08/2007.