Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Hamont-Achel biedt onder bepaalde voorwaarden aan familieleden en kennissen die instaan voor de thuisverzorging van een zorgbehoevende oudere een mantelzorgtoelage aan. De toelage is een erkenning voor hun inzet en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

Mantelzorger en zorgbehoevende verblijven in Hamont-Achel en zijn er op datum van de aanvraag minstens één maand gedomicilieerd en:

 • de zorgbehoevende oudere:
  • is minstens 65 jaar
  • heeft een zorgbehoefte die aangetoont wordt door:
   • ofwel een katz-schaal ingevuld door een arts
   • ofwel invaliditeit erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • is niet opgenomen zijn in een rusthuis of RVT
 • de mantelzorger
  • staat daadwerkelijk in voor de verzorging van de zorgbehoevende oudere
  • is geen echtgeno(o)t(e) of partner van de zorgbehoevende bejaarde

Aanvragen

Waar?

OCMW Hamont-Achel

Hoe?

U maakt telefonisch een afspraak voor een gesprek.

De toelage gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van aanvraag.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 37,5 euro per maand als er één persoon zorgt voor de zorgbehoevende
 • 50 euro per maand als er twee personen zorgen voor de zorgbehoevende

De toelage wordt om de 3 maanden uitbetaald.

U wordt abonnee van de 'Thuiszorgkrant' uitgegeven door de Werkgroep Thuisverzorgers VZW.

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2010)

Bijkomende informatie

U kunt voor een afspraak alleen bellen op dinsdagvoormiddag en op woensdagnamiddag.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Hamont-Achel.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 12/09/2013.