Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Houthulst biedt een toelage aan personen die thuis een hulpbehoevende persoon verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet (geen loon).

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende: 
  • is niet meer in staat zichzelf te verzorgen en elementaire taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is
  • de zorgbehoevendheid wordt vastgesteld door de maatschappelijk werker van de sociale dienst
 • de zorgbehoevende is gedomicilieerd in Houthulst
 • de aanvrager is gehouden alle wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de toekenning van de thuiszorgtoelage door te geven aan de Sociale Dienst van het OCMW Houthulst

Aanvragen


Waar?

OCMW Houthulst - Sociale Dienst

Hoe?

 • de aanvraag kan persoonlijk ingediend worden bij de Sociale Dienst van 09.00 tot 12.00 uur
 • de aanvraag kan ook telefonisch gebeuren van 09.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.30 uur

Bedrag?

 • 124 euro per jaar voor één zorgbehoevende
 • 186 euro voor twee zorgbehoevenden (op een verschillend adres)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • rekeningnummer mantelzorger

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Houthulst.
Officiële benaming: Thuiszorgtoelage of mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 23/03/2017.