Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Machelen biedt een mantelzorgpremie aan personen die een zorgbehoevend familielid, bijvoorbeeld een bejaarde, thuis gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • de aanvrager en de zorgbehoevende moeten in de bevolkingsregisters van de gemeente Machelen ingeschreven zijn;
 • de aanvrager en de zorgbehoevende moeten gedomicilieerd zijn, en effectief wonen op het zelfde adres;
 • de zorgbehoevende moet:
  • minstens 65 jaar zijn;
  • hulpbehoevend zijn (blijvende hulp van een derde nodig);
  • mindervermogend zijn.
 • de aanvrager of één van de opnemende gezinsleden dient altijd thuis aanwezig te zijn voor de verzorging van de zorgbehoevende.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Machelen - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier invullen op de Sociale Dienst van de gemeente Machelen.

Bedrag?

 • 50 euro per maand indien de partner of één ouder of één grootouder wordt verzorgd;
 • 75 euro per maand indien beide ouders of grootouders worden verzorgd.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • doktersattest dat de zorgbehoevendheid bewijst van de zorgbehoevende;
 • kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelastingen van de zorgbehoevende.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Machelen.
Officiële benaming: Thuiszorgtoelage.
Laatste update fiche: 04/11/2008.