Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lennik voorziet een mantelzorgtoelage voor personen die thuis een zorgbehoevend familielid, of persoon met een handicap gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Lennik;
 • de zorgverstrekker verzorgt thuis ofwel:
  • een zorgbehoevend familielid tot de derde graad, bijvoorbeeld een ouder, grootouder, zus of broer, tante of nonkel;
  • een hulpbehoevende persoon met een handicap van minstens 66 %.

Aanvragen


Waar?

Gemeente Lennik - Dienst Bevolking

Hoe?

U vraagt de mantelzorgtoelage aan met een formulier dat ter beschikking is op de Dienst Bevolking. Het formulier mantelzorgtoelage (pdf-document) kan u downloaden of telefonisch of per e-mail aanvragen. Dit formulier brengt u binnen op de Dienst Bevolking met de nodige bewijsstukken.

Bedrag?

 • 74 euro per maand;
 • de mantelzorgpremie wordt om de 6 maanden uitbetaald aan de zorgverstrekker.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • rekeningnummer;
 • de aanvrager:
  • het voorlaatste aanslagbiljet van de personenbelasting (anno 2007 is dit het aanslag biljet van 2005);
  • het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (anno 2007 is dit het aanslag biljet van 2004).
 • de zorgbehoevende:
  • een verklaring van de mutualiteit dat bewijst dat men recht heeft op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
  • het voorlaatste aanslagbiljet van de personenbelasting (anno 2007 is dit het aanslag biljet van 2005);
  • een attest van de FOD Sociale Zekerheid - Bestuur van de Maatschappelijke Integratie - Personen met een handicap waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een handicap heeft van minstens 66 %;
  • de evaluatieschaal ingevuld door de behandelende arts;
  • als de zorgbehoevende de leeftijd van 6 jaar niet bereikt wordt er een omstandig medisch verslag gevraagd.

Bijkomende informatie

Meer info vindt u op de website van Lennik

Contacteer

Organisatie Gemeente Lennik - Dienst Bevolking
Adres Markt 18
1750 Lennik
Tel 02 531 02 44
Fax 02 532 21 75
Website Gemeente Lennik - Website
E-mail bevolking@lennik.be
Openingsuren elke werkdag van 08u45 tot 11u45
woensdag van 13u00 tot 16u00
donderdag van 18u00 tot 20u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Lennik.
Officiƫle benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 27/01/2015.