Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Sint-Niklaas biedt een mantelzorgpremie aan personen die thuis een hulpbehoevend familielid of partner gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende is minstens 65 jaar;
 • de zorgbehoevende moet ofwel:
  • een zorgbehoevendheid hebben van 35 punten op de BEL-schaal;
  • recht hebben op de Vlaamse Zorgverzekering (thuiszorg).
 • de zorgbehoevende is ofwel:
  • door familiale en / of effectieve relaties verbonden met de mantelzorger;
  • de samenwonende partner (men heeft een affectieve band met de mantelzorger).
 • De mantelzorger en de zorgbehoevende zijn gedomicilieerd en verblijven op hetzelfde adres te Sint-Niklaas. Dit adres mag niet slaan op een samenlevingsvorm in gemeenschappen;
 • Als de zorgbehoevende een inwonend familielid is mag het netto belastbaar inkomen van de mantelzorger mag niet hoger zijn dan:
  • 29.643 euro per jaar voor een alleenstaande;
  • 35.033 euro per jaar voor gehuwden of samenwonenden;
  • het inkomen van de zorgbehoevende oudere komt niet in aanmerking. Deze bedragen worden verhoogd met 10% per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10% voor iedere persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin van de mantelzorger en die een invaliditeitspercentage heeft van minstens 66%.
 • Als de zorgbehoevende de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner is van de mantelzorger, worden beide inkomens in aanmerking genomen. Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 35.033 euro op jaarbasis..

Aanvragen

Waar?

Stad Sint-Niklaas - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan met een formulier dat ter beschikking is op de Sociale Dienst. De premie moet jaarlijks aangevraagd worden tussen 1 en 30 september voor de periode van 1 oktober van het voorgaande jaar tot 30 september van het jaar van de aanvraag.

Bedrag?

 • de mantelzorger die de inwonende oudere verzorgt kan een mantelzorgpremie ontvangen van maximum 500 euro per jaar;
 • de mantelzorger die zijn of haar samenwonende partner verzorgt kan een mantelzorgpremie ontvangen van maximum 300 euro per jaar;
 • per samenwonend koppel kan de mantelzorgpremie slechts éénmaal worden uitbetaald.

Meebrengen

De mantelzorger moet bij het aanvraagformulier volgende stukken voorleggen:

 • een attest van indicatiestelling (BEL-foto), afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid blijkt; of een bewijs dat de zorgbehoevende persoon recht heeft/zal hebben op de Vlaamse Zorgverzekering.
 • een verklaring op eer (aanvraagformulier) van de aanvrager waaruit het aantal zorgdagen thuis blijkt en de eventuele perioden van onderbreking (bijvoorbeeld een ziekenhuisopname);
 • een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager, afgeleverd door het Ministerie van Financiën, Administratie der directe belastingen, betreffende het voorlaatste jaar (vb. aanvraag voor 2008 = inkomstenjaar 2006, aanslagjaar 2007);
 • een uittreksel uit de bevolkingsregisters waaruit de domiciliëring en de samenstelling van het gezin van de aanvrager blijkt;
 • indien een persoon met een handicap van meer dan 66% deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager (met uitzondering van de verzorgde oudere) dienst men ook een kopie van het officiële attest waaruit de graad van invaliditeit blijkt aan te tonen.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Sint-Niklaas.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 20/05/2008.