Mantelzorgpremie - OCMW Zingem (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - OCMW Zingem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Zingem voorziet een mantelzorgtoelage voor personen die thuis een zorgbehoevend familielid gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als een loon. Het bedrag kan verschillen per gemeente of stad, en elke gemeente of stad hanteert een eigen reglement.

Voorwaarden

 • voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Zingem
 • de mantelzorger en de zorgbehoevende oudere: 
  • zijn echtgenoten, feitelijk samenwonenden of familie tot en met de 2de graad
  • wonen minstens 6 maand op hetzelfde adres
 • de zorgbehoevende:
  • is minstens 26 jaar
  • heeft een jaarlijks inkomen dat lager ligt dan 27.268 euro als alleenstaande en 32.226 als gehuwde of samenwonende
  • heeft een graad van zorgbehoevendheid die wordt vastgelegd aan de hand van de Bel-schaal tussen 26 en 30 punten
 • de mantelzorgtoelage wordt geschorst als de zorgbehoevende minstens 31 dagen in een ziekenhuis is opgenomen
 • de mantelzorgtoelage wordt beëindigd als de zorgbehoevende:
  • definitief wordt opgenomen in een rustoord
  • komt te overlijden

Aanvragen

Waar?

OCMW Zingem - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de premie aan met een formulier dat te beschikking is op het OCMW van Zingem. Een maatschappelijk assistent vervolledigt het aanvraagformulier samen met de mantelzorger en de zorgbehoevende.

Bedrag?

50 euro per maand vanaf de datum van de aanvraag

Meebrengen

 • identificatiegegevens van de mantelzorger en de zorgbehoevende;
 • bewijs van inkomsten van de zorgbehoevende:
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • bewijzen van huidig inkomen.
 • de factuur die de kostprijs aantoont van datgene waarvoor men steun vraagt.

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Zingem
Adres Ouwegemsesteenweg 88
9750 Zingem
Tel 09 389 68 10
Fax 09 389 68 19
Website Gemeente Zingem - Website
E-mail ann.declercq@ocmwzingem.be
Openingsuren maandag tot zaterdag van 8.30u tot 12u.
In de namiddag enkel telefonisch of op afspraak

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kruisem - Locatie Zingem - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 24/11/2008.