Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente De Pinte voorziet een mantelzorgpremie voor personen en gezinnen die thuis bejaarde of een zwaar zorgbehoevende persoon verzorgen. Met deze premie wil de gemeente bijspringen in de kosten die de verzorging van een zwaar zorgbehoevende persoon met zich meebrengt.

Voorwaarden

  • voor personen en gezinnen die ingeschreven staan in het bevolkingsregister van de gemeente De Pinte en er ook effectief verblijven;
  • men verzorgt thuis een zwaar zorgbehoevende persoon van minstens 21 jaar oud;
  • men heeft recht op de provinciale mantelzorgpremie;
  • de aanvrager gaat de verbintenis aan binnen de gestelde termijn alle door het gemeentebestuur gevraagde inlichting in te sturen.

Aanvragen

Waar?

Gemeente De Pinte - Financiële Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan op de Financiële Dienst voor 31 oktober van het jaar volgend op het jaar waarvoor de mantelzorgpremie wordt aangevraagd. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over alle niet in het reglement voorziene gevallen.

Bedrag?

  • 30 % van de provinciale mantelzorgpremie
  • op voorwaarde dat de gemeentelijke begroting dit toelaat, anders zal de premie verhoudingsgewijs verminderd worden

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • het bewijs dat men recht heeft op de provinciale mantelzorgpremie.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente De Pinte.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 16/02/2012.