Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Aalter voorziet een mantelzorgtoelage voor personen die thuis een zorgbehoevend familielid, of een persoon met een handicap gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon. Het bedrag kan verschillen per gemeente of stad, en elke gemeente of stad hanteert een eigen reglement.

Voorwaarden

 • u bent zorgbehoevend en:
  • u bent in de gemeente Aalter gedomicilieerd gedurende de periode waarvoor de mantelzorg wordt gevraagd
  • u bent minimum 21 jaar
  • u verblijft niet in een instelling of rusthuis
  • u hebt een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van 80 % invaliditeit of minstens 12 punten op basis van de medisch-sociale schaal
  • u verblijft in het gezin van de mantelzorger

Indien u niet in het gezin van de mantelzorger verblijft maakt een afgevaardigde van het OCMW een sociaal verslag op waaruit blijkt dat de mantelzorgtoelage gerechtvaardigd is.

 • u bent mantelzorger en:
  • u bent in de gemeente Aalter gedomicilieerd gedurende de periode waarvoor de mantelzorg wordt gevraagd
  • u bent minstens 16 jaar op 1 januari van het jaar waarvoor de mantelzorg wordt gevraagd
  • u bent zelf niet zorgbehoevend

Aanvragen

Waar?

Gemeentebestuur Aalter - Balie Burger, Welzijn, Vrije tijd

Hoe?

U downloadt het Aanvraagformulier mantelzorgtoelage van de website van de gemeente (pdf, 103,20kB) of vraagt het aan de balie Burger, Welzijn, Vrije tijd van het gemeentebestuur.

U dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige attesten in bij het gemeentebestuur van Aalter - Balie Burger, Welzijn, Vrije tijd, voor 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de mantelzorg werd verstrekt.

Bedrag?

 • 25 euro per maand
 • dit bedrag wordt jaarlijks uitgekeerd

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van 80 % invaliditeit of minstens 12 punten op basis van de medisch-sociale schaal
 • voor een niet inwonende zorgbehoevende: een attest van het OCMW
 • een zorgenplan indien men de zorg opneemt voor een niet-inwonende zorgbehoevende persoon

Meer informatie

Raadpleeg de website van de gemeente voor meer informatie.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Aalter - Gemeentehuis Aalter.
Officiƫle benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 31/01/2012.