Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Neerpelt voorziet een mantelzorgtoelage voor personen die instaan voor de permanente thuisverzorging van een zorgbehoevende oudere. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon. Deze mantelzorgtoelage staat los van de mantelzorgtoelage in het kader van de zorgverzekering en is dus cumuleerbaar.

Voorwaarden

 • de mantelzorger moet daadwerkelijk instaan voor de verzorging van de zorgbehoevende oudere
 • de zorgbehoevende oudere:
  • is minstens 65 jaar oud
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheidsgraad van minsten 12 punten
  • heeft recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds
  • is niet opgenomen in een rusthuis of RVT-afdeling
  • is in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister van de gemeente Neerpelt ingeschreven of hij/zij verblijft er ook effectief

Aanvragen

Waar?

OCMW Neerpelt - Lokaal Dienstencentrum BinnenHOF

Hoe?

U kunt een aanvraag indienen bij de maatschappelijk werker van zodra alle voorwaarden vervuld zijn. De maatschappelijk werker brengt - na afspraak - steeds een huisbezoek aan de zorgbehoevende in aanwezigheid van de mantelzorger (= aanvrager).

Bedrag?

 • 40 euro per maand per zorgbehoevende oudere

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • uittreksel uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
 • het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een verminderde zelfredzaamheid heeft van minstens 12 punten
 • een attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat de zorgbehoevende gerechtigd is op de verhoogde tegemoetkoming of waaruit blijkt dat hij/zij het statuut OMNIO heeft of het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van de zorgbehoevende oudere en van zijn/haar partner

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Neerpelt.
Officiƫle benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 21/05/2012.