Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Ichtegem kent een thuiszorgpremie toe aan de persoon die een zorgbehoevende bejaarde verzorgt of helpt bij het verrichten van de dagelijkse (huishoudelijke) taken. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Ichtegem die:
  • zorgbehoevend zijn;
  • minstens 65 jaar zijn op datum van de aanvraag;
  • een beperkt inkomen hebben (dit wordt verondersteld voor wie gerechtigd is op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds);
  • niet in een rusthuis, ziekenhuis of andere instelling verblijven.
 • de zorgbehoevende en zorgverstrekker wonen samen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Ichtegem - Sociale Dienst

Hoe?

Het aanvraagformulier kan u afhalen bij de gemeente of het OCMW van Ichtegem. De formulieren dienen ingevuld te worden door een maatschappelijk werker van een erkende organisatie die op het grondgebied van Ichtegem werkzaam is (bvb. de sociale dienst van het ziekenfonds). Dit dossier dient u in bij het OCMW, dat vervolgens zal beslissen of de toelage wordt toegekend. Het OCMW staat ook in voor de uitbetaling van de toelage.

Bedrag?

 • 25 euro per maand;
 • de premie wordt driemaandelijks uitbetaald (op het einde van elk kwartaal).

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • aanvraagformulier (beschikbaar bij de gemeente of het OCMW);
 • bewijs van zorgbehoevendheid:
  • een beslissing van Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit een verminderde zelfredzaamheid van 80 % blijkt in het kader van een onderzoek voor hulp aan bejaarden;
  • een attest van zelfredzaamheid opgemaakt door de behandelende arts.
 • bewijs van beperkt inkomen (verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds).

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Ichtegem
Adres Koekelarestraat 2
8480 Ichtegem
Tel 051 58 18 91
Fax 051 58 29 15
Website Gemeente Ichtegem - Website
E-mail kristien.rosseel@ocmw.ichtegem.be


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Ichtegem - Maaltijden aan huis.
Officiƫle benaming: Thuiszorgpremie.
Laatste update fiche: 07/11/2007.