Mantelzorgpremie - Thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - Thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lendelede biedt een toelage voor thuisverzorging, of mantelzorgtoelage, aan personen die een bejaard, hulpbehoevend en minder vermogend familielid tot de derde graad thuis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Lendelede
 • de zorgbehoevende
  • is minstens 65 jaar oud
  • is door ziekte, handicap, ongeval of ouderdom niet meer in staat zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten
  • beschikt over een inkomen dat lager is dan de inkomensgrens gesteld bij de toekenning van ofwel:
   • 'het gewaarborgd inkomen voor bejaarden met een handicap', sinds 2001 is dit vervangen door 'de inkomensgarantie voor ouderen' (met een handicap)
   • 'de tegemoetkoming voor de hulp van derden'
  • heeft een handicap van minstens 65 %, te bewijzen met de toekenning van 'het gewaarborgd inkomen voor bejaarden met een handicap', of nu 'de inkomensgarantie voor ouderen' (met een handicap)
  • is ingeschreven en verblijft op het zelfde adres als de mantelzorger.
 • de toelage wordt toegekend zolang de zorgbehoevende werkelijk in het gezin van de mantelzorger verblijft
 • de toelage wordt niet uitbetaald als de zorgbehoevende voor meer dan drie maanden in een ziekenhuis wordt opgenomen, de aanvrager of mantelzorger moet het gemeentebestuur hiervan op de hoogte stellen
 • de aanvrager en de zorgbehoevende moeten de Dienst Bevolking inlichten als er zich wijzigingen voordoen die invloed hebben op de toekenning van de toelage voor thuisverzorging, in het bijzonder inzake hulpbehoevendheid en minder vermogendheid

Aanvragen


Waar?

Gemeente Lendelede - Dienst Bevolking

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Dienst Bevolking. De toelage gaat in vanaf de eerste maand volgend op de datum van de aanvraag. Als de zorgbehoevende nog niet beschikt over een toekenning van 'het gewaarborgd inkomen voor bejaarden met een handicap', nu 'de inkomensgarantie voor ouderen' (met een handicap) of 'de hulp van derden', dan wordt de gemeentelijke toelage niet uitbetaald. Als blijkt dat de zorgbehoevende op het moment van de aanvraag wel recht had op minstens één deze twee tegemoetkomingen zal de gemeente haar toelage met terugwerkende kracht uitbetalen.

Bedrag?

 • 50 euro per maand indien één familielid tot in de derde graad verzorgd wordt
 • 75 euro per maand indien meerdere familieleden tot in de derde graad verzorgd worden
 • als het inkomen van de zorgbehoevende de bovenvermelde inkomensgrenzen overtreft dan wordt de toelage ook toegekend, maar wel verminderd met het bedrag dat de grenzen vertreft

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van inkomen van de zorgbehoevende:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • huidige inkomsten: toelages, loonbrieven, uitkeringen
 • het bewijs dat de zorgbehoevende een handicap heeft van 65%

Contacteer

Organisatie Gemeente Lendelede - Dienst Bevolking
Adres Dorpsplein 1
8860 Lendelede
Tel 051 33 63 00
Fax 051 33 63 07
Website Gemeente Lendelede - Website
E-mail bevolking@lendelede.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00
dinsdag van 13u30 tot 18u00
1ste en 3de zaterdag van de maand van 9u00 tot 11u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Lendelede.
Officiële benaming: Gemeentelijke toelage voor thuisverzorging, of mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 31/07/2017.