Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons weten



Omschrijving

Het OCMW van Gooik geeft een mantelzorgpremie aan personen die gratis een zorgbehoevende thuis verzorgen. Zo kunnen zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun eigen thuismilieu blijven. De premie is een uiting van waardering voor de inzet van de mantelzorgers en is niet op te vatten als loon.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende woont in Gooik en:
  • heeft geen recht op de Vlaamse Zorgverzekering
  • hoeft niet verwant te zijn met de mantelzorger
  • hoeft niet te wonen bij de verzorger
  • verblijft niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling
 • de verzorger:
  • voldoet aan een taakomschrijving met ten minste 6 criteria van het sociaal onderzoek bvb: helpen bij het wassen, eten, boodschappen doen enz.
  • ontvangt als niet-inwoner van Gooik geen toelage op naam van de zorgbehoevende
  • is niet als zorgbehoevende in het gemeentelijk mantelzorgsysteem opgenomen

Aanvragen

Waar?

OCMW Gooik - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgtoelage aan bij de Sociale Dienst met de gevraagde bewijsstukken.

U geeft elke wijziging in de situatie (stopzetting, overlijden, verhuis, opname rusthuis,...) onmiddellijk door aan de verantwoordelijke thuisdiensten.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt een premie afhankelijk van het inkomen van de zorgbehoevende en de inwonende partner en inwonende familieleden tot de eerste graad.

 • inkomen is kleiner dan 1.386 euro: de mantelzorgpremie bedraagt 30 euro 
 • inkomen ligt tussen 1.387 en 1.732 euro: de mantelzorgpremie bedraagt 20 euro
 • inkomen is groter dan 1732 euro: de mantelzorgpremie bedraagt 10 euro

De uitbetaling gebeurt driemaandelijks op rekeningnummer van de mantelzorger.

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van zorgbehoefte
 • attest van de gemeente over niet ontvangen van andere toelagen op naam van de zorgbehoevende
 • bewijs dat u geen recht hebt op de Vlaamse Zorgverzekering
 • rekeningnummer van de mantelzorger

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Gooik - Sociale Dienst.
Officiƫle benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 27/03/2014.