Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Oudenaarde voorziet een mantelzorgpremie voor personen die thuis een zorgbehoevend familielid gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon. Het bedrag kan verschillen per gemeente of stad, en elke gemeente of stad hanteert een eigen reglement.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Oudenaarde;
 • voor personen en gezinnen die thuis een hulpbehoevend bejaard familielid gratis verzorgen;
 • de zorgbehoevende:
  • is minstens 75 jaar;
  • is in rechte lijn of zijlijn een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad met de mantelzorger.
 • de mantelzorger:
  • in de stad Oudenaarde gedomicilieerd zijn en er ook effectief woonachtig zijn;
  • staat in voor de dagelijkse zorgen voor het zorgbehoevende familielid.
 • het gezamenlijk belastbaar bruto inkomen van de aanvrager en de bejaarde is niet groter dan:
  (bedragen geldig op 15 oktober 2007)
  • 31.210,84 euro per jaar als de bejaarde alleenstaande is en inwoont bij een familielid;
  • 36.885,64 euro per jaar als het gaat om een echtpaar;
  • deze bedragen worden verhoogd met:
   • 10 % per kind ten laste;
   • 10 % per persoon met een handicap van minstens 66% ten laste die deel uitmaakt van het gezin van de mantelzorger.

Aanvragen

Waar?

OCMW Oudenaarde - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW of thuis laten bezorgen. U dient uw aanvraag in tussen 1 januari en 28 februari van het volgende jaar op het daartoe bestemde formulier. Bij uw aanvraag zal worden onderzocht of u ook recht hebt op de provinciale mantelzorgpremie.

Bedrag?

 • 2,48 euro per dag;
 • maximum 619,73 euro per jaar.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • uittreksel uit het bevolkingsregister;
 • aanvraagformulier met medisch attest van de huisarts en bewijs van aantal dagen van verblijf thuis
 • bewijs van inkomen bvb:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • laatste loonbrieven;
  • tegemoetkomingen of uitkeringen;
  • enz...

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Oudenaarde.
Officiƫle benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 18/07/2008.