Personenalarmsysteem - tussenkomst (Personenalarmsysteem) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenalarmsysteem - tussenkomst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een personenalarmsysteem laat toe dat een persoon, bijvoorbeeld een zelfstandig wonende bejaarde, in geval van nood met een zendertje een signaal stuurt naar een noodcentrale. Dit zendertje heeft de bejaarde altijd bij zich, bijvoorbeeld om de hals hangen. Het is bedoeld om in de nabijheid van de eigen woning te gebruiken. U kunt een personenalarmsysteem aanvragen via uw ziekenfonds en via het Wit-Gele kruis.

Het OCMW van de stad Borgloon biedt een éénmalige tussenkomst aan bij de aansluiting van een personenalarmsysteem. Vanaf 01 januari 2008 kunnen personen die reeds over een personenalarmsysteem beschikken daarnaast ook een aanvraag indienen voor een forfaitaire tussenkomst in de kosten van de huur van het alarmsysteem.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Borgloon die gebruik maken van een personenalarmsysteem;
 • u hebt:
  • het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (het vroeger WIGW statuut)
  • een inkomen dat niet hoger is dan 13.782,42 euro, verhoogd met 2.551,49 euro per persoon ten laste
  • een bewijs van uw aanvraag voor een personenalarmsysteem

Aanvragen

Waar?

OCMW Borgloon - Personenalarmsysteem

Hoe?

U vraagt een personenalarmsysteem aan bij uw ziekenfonds of bij het Wit-Gele Kruis. De éénmalige tussenkomst dient u binnen de 60 dagen na de aanvraag van een PAS bij het OCMW aanvragen.

Bedrag?

 • éénmalige tussenkomst bij aansluiting: 25 euro
 • tussenkomst in de huur: 75 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • klever mutualiteit
 • contract personenalarmsysteem
 • recent betalingsbewijs huur personenalarmsysteem
 • de bewijzen van inkomsten bvb:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen (bij voorkeur);
  • loonbrieven van huidig inkomen;
  • tegemoetkomingen en uitkeringen;
  • enz...
 • een bewijs dat men recht heeft op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Borgloon.
Officiële benaming: Tussenkomst personenalarmsysteem.
Laatste update fiche: 25/03/2009.