Parkeerkaart voor personen met een handicap (Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Parkeerkaart) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen met een handicap kunnen een speciale parkeerkaart aanvragen. Met die parkeerkaart mag u uw auto parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. De parkeerkaart legt u zichtbaar achter de voorruit van uw auto.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de parkeerkaart als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het criterium mobiliteit (volwassen) of mobiliteit en verplaatsing (kinderen)
 • u een blijvende invaliditeit hebt:
  • ofwel minstens 50% aan het onderlichaam
  • ofwel minstens 80% andere invaliditeit
 • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit

Aanvragen


Waar?

Directie-generaal Personen met een handicap

Hoe?

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Bent u nog niet erkend? Dan gebruikt u de online applicatie MyHandicap

U ontvangt uw parkeerkaart ongeveer 3 weken na uw aanvraag.

Bedrag?

De parkeerkaart zelf is gratis, van onbepaalde duur en geeft recht op:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap. Deze plaatsen zijn aangeduid met een blauw teken dat een persoon met een handicap in rolstoel voorstelt
 • onbeperkt parkeren in de blauwe zone
 • gratis parkeren op plaatsen met een parkeermeter, in gemeenten die het toestaan

Belangrijk :
Deze rechten gelden alleen op het Belgische grondgebied. In andere landen van de Europese Unie geeft de kaart recht op de parkeervoorzieningen toegestaan door dat land. De kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus maar worden gebruikt wanneer de houder van de kaart (mee)rijdt met de wagen.

Meebrengen


Bijkomende informatie

Voor meer informatie raadpleegt u de folder 'Parkeerkaart voor personen met een handicap' (pdf) op de website.

Contacteer

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een handicap
Cel parkeerkaarten, attesten
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)

Website

http://handicap.fgov.be/

E-mail

http://forms.handicap.fgov.be/nl?categ=help&subcateg=contact


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 19/08/2020.