Begeleiderspas voor personen met een handicap (Cultuur, Personen met een handicap, Sport, Invaliden, Vrijetijdsbesteding) - Rechtenverkenner
 

Begeleiderspas voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De provincie Limburg geeft gratis een begeleiderspas aan bepaalde categorieën van personen met een handicap. Deze begeleider kan tijdens het bijwonen van evenementen helpen bij het in- en uitstappen van een auto, bij het kopen van een ticket, bij het naar het toilet gaan, etc.

Met deze begeleiderspas krijgt één persoonlijke begeleider gratis toegang tot een sport- of cultuurevenement van de deelnemende Limburgse verenigingen. De persoon met een handicap betaalt zelf we de gewone toegangsprijs.

Voorwaarden

 • u woont in Limburg
 • u kunt een van de volgende attesten of bewijzen voorleggen:
  • ofwel een attest van verhoogde kinderbijslag
  • ofwel een bewijs van de Federale OverheidsDienst (FOD) Sociale Zekerheid van een verminderde redzaamheid (ten minste 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid)
  • ofwel een bewijs van de FOD Sociale Zekerheid van verminderd verdienvermogen tot 1/3 minder

Aanvragen

U kunt de begeleiderspas aanvragen door het inschrijvingsformulier (pdf) samen met de nodige documenten op te sturen naar onderstaand adres.

Waar?


Hoe?


Bedrag?


Meebrengen

 • een kopie van uw identiteitskaart
 • een kopie van bovenstaande attesten of bewijzen
 • een recente pasfoto

Bijkomende informatie

Provincie Limburg - begeleiderspas

Contacteer

OrganisatieDirectie Omgeving
DienstMobiliteit en Routenetwerken
AdresUniversiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel011 23 75 35
Websitehttp://www.limburg.be/
Emailbegeleiderspas@limburg.be
OpeningsurenElke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de provincie Limburg.
Officiële benaming: Begeleiderspas provincie Limburg (gehandicaptensport).
Laatste update fiche: 06/08/2019.