Minder Mobielen Centrale (Mindermobielencentrale, Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Vervoerdienst) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Minder Mobielen Centrale van het OCMW voorziet in vervoer voor minder mobiele personen. Het vervoer wordt gedaan door vrijwilligers en PWA-ers die een overeenkomst afsluiten met het OCMW.

Voorwaarden

De Minder Mobielen Centrale van het OCMW voorziet in vervoer voor minder mobiele personen die :

  • geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer
  • niet kunnen rekenen op hulp van familie of kennissen
  • en wiens netto-inkomen kleiner is dan tweemaal het leefloon (alle inkomsten worden meegeteld)
  • uitsluitend voor medisch noodzakelijke behandelingen mag het netto-inkomen ten hoogste gelijk zijn aan driemaal het leefloon.

Aanvragen

Waar?

Dienstencentrum Ter Hooie (Hooiplaats 14 bus 1, 3600 Genk)

Hoe?

U moet uw vervoer minstens 2 dagen op voorhand aanvragen.

Bedrag?

  • lidgeld per jaar: 7,45 euro
  • per rit: 0.30 euro per gereden kilometer

Op vertoon van een lidkaart krijgt men een onmiddellijke korting van 20 % per gereden kilometer. De kilometers beginnen te tellen van bij de vrijwillige medewerker of de PWA-er thuis. Bij vrijwillige medewerkers of PWA-ers die buiten de stad Genk wonen, beginnen de kilometers te tellen aan de Genkse stadsgrens.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanslagbiljet van de belastingen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiƫle benaming: Minder Mobielen Centrale (MMC).
Laatste update fiche: 02/09/2008.