Minder Mobielen Centrale (Mindermobielencentrale, Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Vervoerdienst) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Zomergem biedt mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen de mogelijkheid om zich te verplaatsen met de Minder Mobielen Centrale. Men kan beroep doen op deze dienst voor verplaatsingen voor bijvoorbeeld socio-culturele activiteiten, familiebezoek, boodschappen of een doktersbezoek.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Zomergem
 • het netto-inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon
 • voor het gevraagde traject mag er geen openbaar vervoer beschikbaar zijn, tenzij dit openbaar vervoer voor de betrokkene onmogelijk te gebruiken is
 • de aanvrager mag geen wagen op eigen naam bezitten, tenzij men er tijdelijk geen gebruik kan van maken

Aanvragen

Waar?

OCMW Zomergem - Sociaal Huis

Hoe?

U komt langs bij het OCMW van Zomergem.

Bedrag?

 • u betaalt jaarlijks 7 euro lidgeld
 • per kilometer betaalt u 0,28 euro rechtstreeks aan de chauffeur
 • Er is een wachttijd van maximum 1 uur. Moet de chauffeur langer wachten, dan betaalt u 2,48 euro per begonnen uur.
 • het minimumbedrag per rit bedraagt 3,72 euro voor korte afstanden
 • De gebruiker moet minstens 2 werkdagen op voorhand de rit aanvragen bij de centrale. Vervoer kan niet rechtstreeks met de vrijwillige chauffeur worden geregeld.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomen
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijs van actueel inkomen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zomergem.
Officiƫle benaming: Minder Mobielen Centrale.
Laatste update fiche: 30/08/2007.