Taxicheques voor personen met een handicap (Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Taxicheques voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas kunnen personen met een handicap taxicheques aankopen. Het stadsbestuur komt voor 50% tussen in de waarde van elke taxicheque.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Sint-Niklaas
 • u hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (vroegere WIGW-statuut)
 • u beantwoordt aan minstens één van de onderstaande medische voorwaarden, u hebt:
  • een blijvende handicap van minstens 80 %
  • een blijvende handicap van minstens 50 % en u bent erkend als burgerlijk of militair oorlogsinvalide
  • een blijvende handicap van minstens 50% voortvloeiend uit een handicap aan de onderste ledematen
  • een blijvende verlamming aan de bovenste ledematen of u heeft deze moeten laten amputeren
  • minstens 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid
  • minstens 2 punten op het criterium ‘verplaatsingsmogelijkheden’ op de schaal van zelfredzaamheid

Aanvragen

Waar?

Stad Sint-Niklaas - Sociale Dienst

Hoe?

De aanvraag voor het verkrijgen van taxicheques moet ingediend worden op de Sociale Dienst. Na goedkeuring krijgt u een erkenningskaart, waarmee u dan taxicheques kan aankopen bij de stadsontvangerij (eerste verdieping van het stadhuis).

Bedrag?

 • elke taxicheque is 2,5 euro waard. De rechthebbenden betalen maar 1,25 euro per cheque.
 • maximum 50 cheques per jaar
 • de aangekochte cheques zijn geldig tot 31 maart volgend op het jaar van aankoop

Niet opgebruikte cheques van het vorige jaar kunnen vanaf 1 april van het lopende jaar omgeruild worden voor aankoop van de nieuwe cheques. Het aantal niet verbruikte cheques dat men wenst om te wisselen zal afgetrokken worden van het beschikbare aantal, zodat het maximum van 50 cheques per jaar niet overschreden wordt

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • een attest dat u aan de medische voorwaarden voldoet, afgeleverd door ofwel:
  • de FOD Sociale Zekerheid (aan te vragen bij de sociale dienst)
  • de FOD Financiën
  • de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap
  • de Administratie der Pensioenen voor de militaire oorlogsinvaliden
  • het Bestuur der burgerlijke oorlogsslachtoffers

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Sint-Niklaas.
Officiële benaming: Taxicheques voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 20/05/2008.