Taxicheques voor personen met een handicap (Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Taxicheques voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Zoutleeuw kent taxicheques toe aan personen met een handicap.

Voorwaarden

 • voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- en vreemdelingenregister van de stad Zoutleeuw op het ogenblik van de aanvraag
 • u behoort tot één van de volgende categorieën:
  • personen met blindheid
  • personen met een handicap aan de onderste ledematen van tenminste 50%
  • personen met een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
  • personen die recht hebben op een witte of gele stok voor blinden en beantwoorden aan de voorwaarden die omschreven zijn in het koninklijk besluit van 25/08/1954 voor de witte stok en het koninklijk besluit van 09/03/1992 voor de gele stok
 • het algemeen attest of het getuigschrift bepaalt de duur van de handicap en dus ook de duur van de uitbetaling van taxicheques aan de aanvrager

Aanvragen

Waar?

Stad Zoutleeuw - Dienst Sociale Zaken

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Dienst Sociale Zaken. Dit formulier dient u in samen met de gevraagde documenten.

Bedrag?

 • maximaal 360 euro per gerechtigde per kalenderjaar
 • bij de toekenning in de loop van het kalenderjaar bedraagt het maximumbedrag het aantal resterende maanden maal 36 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • herkenbare pasfoto
 • attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid dat bewijst dat u voldoet aan één van de voorwaarden

Contacteer

Organisatie    Stad Zoutleeuw ? Dienst Sociale Zaken
Adres Vincent Betsstraat 15
3440 Zoutleeuw
Tel 011 78 91 73
Fax 011 78 42 22
Website Stad Zoutleeuw - website
E-mail herman.coopmans@zoutleeuw.be
Openingsuren van dinsdag tot en met zaterdag van 08u30 tot 12u00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 13u30 tot 17u00
donderdag van 17u00 tot 20u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Zoutleeuw.
Officiële benaming: Taxicheques voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 28/08/2007.