Minder Mobielen Centrale (Mindermobielencentrale, Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Vervoerdienst) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Borgloon biedt personen die minder mobiel zijn de mogelijkheid beroep te doen op de Minder Mobielen Centrale. Dit is een dienst van vrijwilligers van het OCMW die persoonlijk vervoer verzorgen in samenwerking met het Centrum voor Positieve Aanwending of CPA (Taxistop). Een rit via deze voorziening kan voor allerlei verplaatsingen zoals: op controle gaan bij een arts in diens praktijk of in het ziekenhuis, boodschappen doen, familiebezoek, enz. Met deze dienst wil men voorkomen dat mensen geïsoleerd raken door hun verminderde mobiliteit.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de stad Borgloon, of die wonen binnen de grenzen van de fusie Borgloon die:
    • problemen ondervinden om zich te verplaatsen door:
      • ouderdom
      • ziekte
      • handicap
    • met een inkomen dat niet hoger is dan 2 maal het bedrag van het leefloon voor uw categorie
    • voor het gevraagde traject mag geen openbaar vervoer beschikbaar zijn, of voor de aanvrager toegankelijk zijn

Aanvragen

Waar?

OCMW Borgloon - Sociale Dienst

Hoe?

Bij de aanvraag voor vervoer via de Minder Mobiele Centrale zal de Sociale Dienst een sociaal-financieel onderzoek uitvoeren om na te gaan of u recht heeft voor deze vorm van dienstverlening. Hierna kunt u lid worden. U moet uw vervoer twee dagen op voorhand aanvragen.

Bedrag?

  • 7 euro vast lidgeld per jaar of 3,50 euro per half jaar. Hierin is de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.
  • 0,28 euro per kilometer vervoer te betalen aan de chauffeur

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • de bewijzen van inkomsten bvb:
    • laatste aanslagbiljet van de belastingen
    • loonbrieven van huidig inkomen
    • tegemoetkomingen en uitkeringen
    • enz

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Borgloon.
Officiële benaming: Minder Mobielen Centrale.
Laatste update fiche: 21/05/2012.