Minder Mobielen Centrale - vrijwilligersvervoer (Mindermobielencentrale, Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Vervoerdienst) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale - vrijwilligersvervoer

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen kunnen een beroep doen op het vrijwilligersvervoer van de Minder Mobielen Centrale (MCC). U kunt terecht bij deze dienst voor verplaatsingen voor socio-culturele activiteiten, familiebezoek, boodschappen of doktersbezoek. U kunt deze dienst niet inschakelen voor dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, kinesitherapie, ...).

Voorwaarden

U woont in Gent en bent er gedomicilieerd en:

 • u bezit geen wagen op uw naam, tenzij u er tijdelijk geen gebruik kunt van maken
 • u kunt zich zonder hulp van derden niet verplaatsen
 • uw jaarlijks inkomen mag niet hoger zijn dan het bedrag van de verhoogde tegemoetkoming
 • u bent lid van een Minder Mobielencentrale die aangesloten is bij Taxistop

Voor het gevraagde traject is geen openbaar vervoer beschikbaar tenzij dit voor u niet toegankelijk is.

Aanvragen

Waar?

Stad Gent - Minder Mobielen Centrale

Hoe?

U vraagt de informatie aan. U ontvangt deze gegevens telefonisch, via e-mail of u haalt ze op in het Administratief Centrum of in elk Dienstencentrum van de stad Gent.

U kunt zich inschrijven als lid in het Administratief Centrum of in elk Dienstencentrum van de stad Gent. U doet dit zelf in of u laat dit doen door een vertrouwenspersoon.

U brengt daarvoor de nodige documenten mee. Wanneer u zich zonder hulp van derden niet kunt verplaatsen vraagt u vooraf een formulier 'Medisch attest' dat u door uw dokter laat invullen en meebrengt.

U ondertekent bij het inschrijven een verklaring op eer betreffende uw inkomen.

U vraagt ritten aan of annuleert ze telefonisch of per e-mail in de Minder Mobielen Centrale tijdens de kantooruren.

Bedrag?

U betaalt:

 • voor lidmaatschap:
  • 10 euro per jaar of 5 euro wanneer u zich tussen 1 juli 31 december inschrijft
  • van 2 personen als gehuwd of samenwonend koppel: 15 euro per jaar of 7,5 euro wanneer u zich tussen 1 juli 31 december inschrijft
 • voor ritten: 0,33 euro per afgelegde kilometer, de afgelegde afstand begint en eindigt aan de woning van de chauffeur

(bedragen geldig vanaf 1 september 2013)

Meebrengen

voor inschrijving als lid:

 • de identiteitskaart van de in te schrijven persoon
 • het vooraf aangevraagd en ingevuld medisch attest
 • een kopie van de erkenning van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap
 • een attest over uw inkomen:
  • ofwel het laatste aanslagbiljet personenbelasting of pensioenfiche
  • ofwel een attest van uw mutualiteit over de verhoogde tegemoetkoming
 • het lidgeld

voor aanvragen van ritten: niets


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Gent - Dienst Sociale Voorzieningen - Cel Personen met een handicap.
Officiƫle benaming: Minder Mobielen Centrale - vrijwilligersvervoer.
Laatste update fiche: 30/01/2017.