Studietoelage hoger onderwijs (Studenten, Onderwijs, Hoger onderwijs, Studietoelagen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Studietoelage hoger onderwijs

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Verschillende studenten van het hoger onderwijs hebben recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

 • u bent Belg of uw ouders wonen of werken al een tijd in BelgiĆ«
 • uw inkomen is niet hoger dan de vastgelegde maximumgrenzen. Er wordt rekening gehouden met:
  • uw gezinssituatie
  • uw inkomen en andere inkomsten zoals uitkeringen of alimentatie
 • uw studie:
  • u volgt een erkende opleiding aan een onderwijsinstelling die door de Vlaamse overheid erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is
  • uw opleiding leidt tot een diploma
  • u hebt nog voldoende studietoelagekrediet

Voor studeren in het buitenland zijn er specifieke voorwaarden.

Aanvragen


Waar?

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - afdeling Studietoelagen

Hoe?

Als u meent in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage, dan kunt u een aanvraag indienen.

U hebt twee mogelijkheden:

 • dien uw aanvraag voor een studietoelage bij voorkeur digitaal in
 • u kunt uw aanvraag ook per brief indienen. Het papieren aanvraagformulier kunt u downloaden of bestellen vanaf 1 juli, of u vraagt een exemplaar in uw school

U kunt de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 20XX tot en met 1 juni 20XX+1 voor een schooljaar. Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij het invullen van uw aanvraag.

Bedrag?

U ontvangt:

 • minstens 271,49 euro
 • hoogstens:
  • ofwel 4.201,42 euro voor kotstudenten
  • ofwel 2.521,67 euro voor niet kotstudenten

Deze bedragen gelden voor een voltijds studietraject tijdens het academiejaar 2019-2020. Als u minder dan een voltijds studietraject volgt, krijgt u een percentage van dat bedrag, maar minstens de minimumtoelage.

Studenten met een beurs voor de universiteit of hogeschool moeten ook minder inschrijvingsgeld betalen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van uw universiteit of hogeschool.

Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt wordt. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw studietoelage.

Meebrengen

In de meeste gevallen hoeft u geen extra documenten meer bij uw aanvraag te voegen. Alleen in speciale gevallen (bijvoorbeeld als u in het buitenland studeert of als u gehuwd, zelfstandig of alleenstaand leerling bent) moet u nog documenten inscannen of opsturen. Welke documenten dat zijn, staat op het (online of papieren) aanvraagformulier.

Bijkomende informatie

U kunt met al uw vragen terecht op het gratis nummer van de Vlaamse overheid 1700 of via het nummer 078 15 78 70. Op de website http://www.studietoelagen.be/ leest u alles over school- en studietoelagen.

Afhankelijk van uw woonplaats kunt u terecht bij een dienst Studietoelagen in uw buurt op maandag en woensdag van 13.30 tot 16.00 u.: 

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
 • Provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge 
 • Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal Administratief Centrum Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • Provincie Vlaams-Brabant, Philipssite 5, 1ste verdieping, 3001 Leuven

Aan elke hogeschool of universiteit zijn er ook studentenvoorzieningen of sociale voorzieningen die studiefinancieringen en studieleningen aanbieden, of overbruggingsleningen als u door omstandigheden tijdelijk meer kosten hebt. Ze betalen waar nodig ook renteloze voorschotten uit op de studietoelagen van de Vlaamse overheid.

Contacteer

Organisatie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - afdeling Studietoelagen
Adres Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel 1700 (algemene inlichtingen)
Website http://www.studietoelagen.be/  
E-mail studietoelagen@vlaanderen.be (algemene inlichtingen)
afhandeling.studietoelagen@vlaanderen.be (dossiergebonden vragen)

Laatste update fiche: 19/07/2019.