Volwassenenonderwijs - Vrijstelling inschrijvingsgeld (Volwassenonderwijs, Studietoelagen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Volwassenenonderwijs - Vrijstelling inschrijvingsgeld

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

In het volwassenenonderwijs bedraagt het inschrijvingsgeld standaard 1,15 euro per lestijd. Sommige cursisten moeten geen of een verminderd inschrijvingsgeld betalen.

Voorwaarden

Een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor:

 • cursisten ingeschreven voor een opleiding in het studiegebied algemene vorming
 • cursisten die het leefloon (of maatschappelijke hulp equivalent-leefloon) ontvangen (of personen ten laste)
 • gedetineerden
 • asielzoekers die materiĆ«le hulp ontvangen
 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest behaald hebben voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2
 • minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs
 • cursisten die op het ogenblik van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • cursisten met een wacht- of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben

Een verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lesuur voor:

 • cursisten met een wacht- of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk (of personen ten last)
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten (of personen ten laste)
  • een attest van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%
  • een attest dat men recht heeft op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs

Een verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 euro per lesuur

 • voor alle andere cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal

Aanvragen

Bij de onderwijsinstelling.

Om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling te krijgen moet u bij uw inschrijving, of ten laatste binnen de 30 dagen, een attest voorleggen. Dit kan een attest zijn van de VDAB, Fedasil, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap,...

Meebrengen

 • attest afhankelijk van de categorie waartoe u behoort

Bijkomende informatie

Organisatie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Adres Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel 1700 (Vlaamse Infolijn - gratis nummer)
Website http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/
E-mail levenslangleren@vlaanderen.be

Contacteer

Contacteer uw onderwijsinstelling voor vragen rond het inschrijvingsgeld en eventuele vrijstellingen.

 


Laatste update fiche: 23/07/2019.