Stimulanspremie VDAB - Opleidingsvergoeding (VDAB, Opleiding, Vorming, Werklozen, Werkzoekenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Stimulanspremie VDAB - Opleidingsvergoeding

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Niet-werkende werkzoekenden die een opleiding volgen die erkend wordt door VDAB kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een stimulanspremie van 100 euro per maand (vanaf de vijfde week).

Voorwaarden

 • de opleidings- of stageduur bedraagt minstens 8 weken
 • de opleiding omvat minimaal 20 lesuren per week
 • u voldoet aan een van deze voorwaarden:
  • u ontvangt een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en bent bij de start van uw opleiding, studie of stage meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste
  • u bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste,
  • u ontvangt een invaliditeitsuitkering met personen ten laste
  • u hebt een arbeidsbeperking en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming met personen ten laste.

Aanvragen


Waar?

VDAB

Hoe?

De stimulanspremie wordt automatisch uitbetaald als u aan de voorwaarden voldoet.

Bedrag?

De stimulanspremie bedraagt 100 euro per maand vanaf de vijfde week. Er wordt wel nog bedrijfsvoorheffing van afgehouden.

Bijkomende informatie

Op de website van de VDAB vindt u meer informatie terug over andere vergoedingen:

 • Verplaatsingsvergoeding
 • Kinderopvangvergoeding
 • Verblijfsvergoeding
 • Premie einde opleiding
 • Sectorpremie

http://www.vdab.be/
http://www.werkwinkel.be/


Laatste update fiche: 19/07/2019.