openluchtklassen - toelage voor leerlingen van de lagere school (Onderwijs, Leerlingen, Lager onderwijs) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

openluchtklassen - toelage voor leerlingen van de lagere school

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zaventem geeft een toelage voor deelname aan sneeuw-, bos- of zeeklassen of voor gelijkaardige initiatieven.

Voorwaarden

De leerling woont in Zaventem op het ogenblik van de deelname aan sneeuw-, bos- of zeeklassen en:

  • het gemeenschappelijk belastbaar gezinsinkomen bedraagt hoogstens 50.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks automatisch geindexeerd.
  • volgt het lager onderwijs aan een school die op het grondgebied van Zaventem ligt
  • sneeuwklassen zijn alleen voor leerlingen van het 5de of 6de leerjaar

De toelage wordt ook toegekend voor kinderen die in Zaventem wonen maar omwille van hun handicap buiten Zaventem een school bezoeken.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Zaventem - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de Sociale Dienst binnen de 2 maanden na deelname aan de sneeuw-, bos- of zeeklas.

Bedrag?

U ontvangt:

  • voor sneeuwklassen: 100 euro per leerling
  • voor bos- en zeeklassen: 50 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van deelname, uitgereikt door de school
  • laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting
  • post- of bankrekeningnummer

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zaventem - Sociale Dienst.
Officiƫle benaming: Toelage voor openluchtklassen voor leerlingen van de lagere school.
Laatste update fiche: 12/07/2016.