Nederlands voor anderstaligen - toelage aankoopkosten handboek (Taallessen, Opleiding, Nederlands, Anderstalige nieuwkomers, Vorming) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Nederlands voor anderstaligen - toelage aankoopkosten handboek

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Mechelen biedt een tegemoetkoming in de kosten bij de aankoop van een handboek Nederlandse Taal.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Mechelen
  • personen die Nederlandste taallessen voor anderstalige nieuwkomers volgen en:
    • recht hebben op een leefloon
    • of recht hebben op een financiĆ«le steun als equivalent van een leefloon toegekend door het OCMW van Mechelen
    • of in begeleidende schuldbemiddeling zijn bij OCMW van Mechelen

Aanvragen

Waar?

OCMW Mechelen - Sociale Dienst

Hoe?

De toekenning gebeurt automatisch, door samenwerking tussen de vzw Basiseducatie die de taallessen inricht en het OCMW. Het handboek moet niet betaald worden door de cursisten die behoren tot de doelgroep.

Bedrag?

  • 20 euro
  • de tegemoetkoming kan teruggevorderd worden als de cursist de opleiding voortijdig afbreekt

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Mechelen.
Officiƫle benaming: Tegemoetkoming voor kosten van de aankoop van een handboek Nederlandse Taal.
Laatste update fiche: 22/08/2007.