Schoolonkosten - toelage voor leerlingen van de middelbare school (Onderwijs, Leerlingen, Studietoelagen, Secundair onderwijs) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Schoolonkosten - toelage voor leerlingen van de middelbare school

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Kraainem voorziet een toelage voor leerlingen van de middelbare school voor gezinnen met een laag inkomen.

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente Kraainem
 • uw kinderen gaan naar de middelbare school
 • uw belastbaar gezinsinkomen is maximaal 1.474,56 euro per maand (125% van het leefloon, bedrag geldig op 1 juli 2017)
 • als u eigenaar bent van een woning moet het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen lager zijn dan 1350 euro. Als het kadastraal inkomen hoger is, dan wordt een deel hiervan verrekend met uw inkomen

Aanvragen

 

Waar?

OCMW Kraainem - Sociale Dienst

Hoe?

U komt zich persoonlijk aanmelden bij de Sociale Dienst van het OCMW Kraainem of u dient een schriftelijke aanvraag in met de nodige bewijsstukken.

Bedrag?

100 euro per leerling per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • inschrijvingsbewijs van de middelbare school
 • bewijs van het kadastraal inkomen
 • bewijzen van het belastbaar inkomen:
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijzen van actuele inkomsten

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kraainem.
Officiële benaming: Schooloelage kansarmoede secundair.
Laatste update fiche: 31/07/2017.